Bages, Berguedà i Solsonès

El PSC de Berga, ERC i Junts reclamen modificar el pressupost per fer front la crisis actual

  • Socialistes de Berga - @pscberga
  • Actualitzat:
  • Creat:

Des de l’inici del mandat, els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Berga han presentat diverses mocions que requerien la ordenació de la tramitació d’expedients per part de l’equip de govern a l’estructura tècnica municipal. Procedir d’aquesta manera és

El darrer Ple d e la Corporació va aprovar diverses propostes presentades pels grups de l’oposició que incloïen mesures per fer front a la crisi actual, i que requerien la tramitació d’expedients diversos per donar efectivitat executiva a tot allò aprovat. Els grups de l’oposició no disposem de capacitat executiva i, per tant, si no existeix voluntat d’execució dels acords presos per part de l’equip de govern, no acaben sent efectius. En relació a la crisi actual, els acords aprovats per Ple i altres propostes i requeriments que s’han fet en diverses ocasions, incloïen 105.300€ d’inversions per l’Escola bressol, 130.000€ destinats a les entitats del tercer sector, a les associacions de comerciants i a autònoms i empreses, i el pagament immediat de la quantitat compromesa per ajudar a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Així mateix i de manera més global, també s’han plantejat iniciatives de planificació estratègica de la ciutat que, de moment, no s’han materialitzat.

Tot i el que s’ha exposat, a dia d’avui l’equip de govern de la CUP no ha iniciat el tràmit de la modificació pressupostària de cap de les qüestions plantejades, algunes de les quals ja aprovades per Ple. És per aquest motiu, que el passat dia 24 de maig, els grups de l’oposició vam presentar conjuntament dues propostes concretes:

Una modificació de pressupost que inclou el següent:

105.000€ d’inversions a l’Escola bressol
130.000€ de Pla de xoc incrementant en 40.000€ les aportacions a els entitats del tercer sector, 40.000€ a les associacions de comerciants i 50.000€ per empreses i autònoms

L’aprovació del conveni subvencional per al pagament urgent dels 18.152,74€ compromesos per ajudar a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà

Aquestes propostes d’acord van ser registrades tal i com se’ns va indicar abans del dilluns dia 25 de maig però no van ser incloses en l’ordre del dia de les Comissions informatives convocades el mateix dilluns. Així mateix, l’equip de govern no va realitzar un retorn d’aquelles propostes als grups de l’oposició per tal que poguessin ser debatudes o consensuades, i tampoc van ser tractades a la Junta de Portaveus reglamentàriament establerta i que no va ser convocada. Així mateix, el govern va impedir la inclusió de les propostes presentades en l’ordre del dia de les Comissions Informatives, tràmit necessari per ser incloses al Ple amb garanties jurídiques. Que el proper Ple no s’aprovi cap modificació pressupostària, implicarà l’endarreriment de les mesures per fer front a la crisi fins, com a mínim, el proper Ple ordinari del mes de Juliol.

Per tot aquest seguit de despropòsits, els Grups de l’oposició presentaran les mocions al Ple, novament sense efectivitat, perquè el govern no haurà tramitat els expedients corresponents. Així mateix, inclouran una moció per instar l’equip de govern a respectar els acords presos pel Ple de la Corporació i que s’ordeni la tramitació dels expedients corresponents quan així ho determinin les disposicions aprovades.

Val a dir, que aquesta iniciativa dels Grups de la oposició ha fet moure l’equip de govern. Arran de les desavinences s’ha aconseguit seure en una taula virtual amb xifres per tal de teixir un pla de xoc per fer front a aquesta crisis. Tot i que les xifres semblen del tot insuficient, existeix una voluntat real de consens i sembla que aquesta serà una via per tal de donar forma als acords presos en ple.

Tot i així, insistim que cal respectar els acords presos per les institucions que representen la ciutadania i, particularment si els acords han estat aprovats pel 55% dels vots representats al Ple Municipal, o pels 9 regidors que ostenten la majoria absoluta del plenari.

Paraules clau: